NOVINKY

arr3Certifikát kvality zlata gold cuvee 23 karátůCertifikát kvality zlata gold cuvee 23 karátů ... arr3Získaná oceněníVína, které jsou plněné v našich produktech, získávají každoročně ocenění a medaile v hodnoceních... arr3Dárkové vína od výrobceSpolečnost Vínko Limbach s.r.o. přináší na trh řadu výrobků řadové značky Gold Cuvee. Jsme přímým...

KONTAKTY

Vínko Limbach s.r.o.
Cintorínska 7/A
Limbach 90091, SK
tel: +421 951 185 040
info@darkovevino.eu
web: www.darkovevino.eu
IČO: 53521609

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Maloobchod cena 626,00 Kč
skladem
Maloobchod cena 626,00 Kč
skladem
Maloobchod cena 626,00 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
MALOOBCHODNÍ PODMÍNKY

Maloobchodní podmínky - darkovevino.eu

Společnosť: Vínko Limbach s.r.o, Cintorínska 660/7A, 90091 Limbach, SK, IČO: 53521609

Pro maloobchodní podmínky neexistují žádná omezení nákupu kromě minimálního věku 18 let.
Pro nakupování v maloobchodě se nemusíte registrovat.

 

1. www.darkovevino.eu se zavazuje dodat zboží k odběrateli na adresu, kterou odběratel uvede při registraci, případně vyplnění objednávky. V případě, že www.darkovevino.eu nebude moci zboží z technických nebo jiných důvodů odběrateli dodat, bude odběratele neprodleně o této skutečnosti informovat.


2. Vínko Limbach s.r.o.  provozovatel www.darkovevino.eu se zavazuje dodat objednané zboží odběrateli  nejpozdeji do 7 dnů od objednání zboží, od úhrady / při platbě předem / za předpokladu, že objednané zboží je zobrazen na www.darkovevino.eu "skladem". V případě, že se dodací lhůta objednaného zboží prodlouží, například z důvodu nedostatku zboží na skladě, případně pokud je uvedeno, že zboží je na objednávku, budeme o této skutečnosti odběratele neprodleně informovat.


3. Ke každému zboží zakoupenému na www.darkovevino.eu je při jeho dodání odběrateli přiložena faktura (doklad o koupi zboží) prostředníctvím emailu, která slouží zároveň jako daňový a záruční doklad.


4. Platba převodem není časově limitovaná, avšak objednávka bude zpracována až po zúčtování platby. V případě, že úhrada nebude provedena včas, odběratel se vystavuje riziku, že dané zboží již nebude k dispozici. Objednávky neuhrazené do 30 dnů od objednání budou stornovány.


5. Po odeslání objednávky bude na Vaši e-mailovou adresu zaslána informace o přijetí objednávky. Po ověření objednávky Vám budou průběžně zasílány údaje o průběhu vybavení, o výsledné ceně zásilky a o odeslání zásilky. V případě, že nedostanete tyto informace, zkontrolujte si nevyžádanou poštu ve Vaší schránce, případně přímo na poštovním serveru u Vašeho poskytovatele e-mailové služby. Také si zkontrolujte, zda jste zadali správnou e-mailovou adresu, případně zda vaše e-mailová schránka není plná. Toto jsou nejčastější případy, proč nedostanete potvrzení o objednávce. V případě, že vše bylo zadáno správně, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.


6. Při dodání si odběratel musí zboží vizuálně zkontrolovat ihned při převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, je-li na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplný.


7. V případě uplatnění reklamace později, platí obvyklý reklamační postup stanovený v reklamačním řádu.


8. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, nevhodným skladováním (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, ...), nebo pokud byl převeden zásah do výrobku. Ze záruky jsou také vyňaty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným napájecím napětím.


9. Uváděné ceny přepravy jsou platné v rámci ČR. Poštovné do zahraničí jsou kalkulovány zvlášť.

 

Odstoupení od kupní smlouvya) Odběratel, který nekupuje zboží v rámci podnikatelské činnosti, má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují následující podmínky:


Záměr odstoupit od smlouvy oznámí odběratel dodavateli co nejdříve, spolu s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem učtu, resp. adresou pro vrácení peněz.

V případě již převzetího zboží, zašle jej odběratel na adresu dodavatele. Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být poškozen ani použit. Zboží musí být kompletní, včetně příslušenství, záručního listu, návodu a dokladu o koupi. Zboží zašle odběratel doporučeně a pojištěné, nikoliv na dobírku a na náklady odběratele.
c) Odstoupení od smlouvy musí odběratel učinit písemnou formou.
d) V případě, že odběratel odstoupí od smlouvy a doručí dodavateli zboží, které není použit, nachází se v nepoškozeném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí dodavatel odběrateli již zaplacenou kupní cenu za vrácené zboží ve lhůtě do 7 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží dodavateli bezhotovostním převodem na účet odběratele určený odběratelem.
e) Dodavatel vrátí při platném odstoupení od smlouvy odběrateli kupní cenu zaplacenou za zboží, případně sníženou cenu z důvodu opotřebení nebo nekompletnosti. Náklady na objednání, dodání a vrácení zboží nese odběratel. Pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům nebo bylo vadné, nese náklady spojené s objednávkou, dodáním a vrácením zboží dodavatel. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce dodavatele.


f) Za náklady na objednání uvedené v bodě e) se považují náklady na uskutečnění objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru.


g) V případě, že odběratel nesplní některou povinnost uvedenou v bodech a - f, všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a dodavatel není povinen vrátit odběrateli kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět odběrateli.


h) Dodavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží odběrateli ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Dodavatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat odběratele a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 7 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený odběratelem.

 

Ceny a dodací podmínky

10. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Dodavatel se zavazuje dodat jen bezvadné a kvalitní zboží splňující všechny normy a zákonné předpisy platné v ČR.

11. Kupní cena zboží nabízeného dodavatelem prostřednictvím www.darkovevino.eu je uvedena vždy vedle vybraného zboží.  Kupní cena se vždy uvádí bez daně z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.

12. Dodavatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na www.darkovevino.eu s tím, že nové ceny zboží jsou pro odběratele platné dnem jejich zveřejnění na www.darkovevino.eu. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již odběratelem objednané. V případě, že se na www.darkovevino.eu objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. jde-li o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se liší od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0, - Kč" nebo "1, -Kč", dodavatel nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou , ale může odběrateli nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud odběratel v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

13. Odběratel se zavazuje uvést v pravdivé a přesné údaje a adresu, IČO, fakturační údaje, také správný e-mail a tel. číslo. Odběratel se dále zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit.

14. Každá odeslaná objednávka se stává závaznou. Její zrušení je možné pouze v den odeslání objednávky nebo ještě před odesláním zboží, a to až po vzájemné dohodě.

Objednávka na dobírku může být před odesláním prověřena na telefonním čísle uvedeném v objednávce. V případě platby předem je objednávka zpracována a odeslána bez ověření ihned po platbě.

15. Vyhrazujeme si právo požadovat platbu předem v těchto podmínkách:

při objednávce odběratelům, který v minulosti zásilku na dobírku nepřevzal

při objednávce nad 3000 CZK

při objednávce mimo území ČR

16. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijatou objednávku na základě bodu 15., nebo pokud objednávka nesplňuje potřebné náležitosti.

17. Dodavatel nenese odpovědnost za zpoždění doručení doručovatelem.

Vlastníkem a provozovatelem internetového obchodu www.darkovevino.eu je firma Vínko Limbach s.r.o. se sídlem Cintorínska 660/7A, 90091 Limbach, Slovensko, IČ: 53521609, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Internetový obchod Darkovevino.eu je moderním internetovým obchodem, který svým zákazníkům nabízí možnost bezpečných nákupů hraček z pohodlí domova. Samozřejmostí jsou dobré služby, rychlé dodání zboží a kvalita produktů. Naše produkty mají také velmi dobrý poměr cena, kvalita.

Reklamace a vrácení zboží

I přesto, že realizaci zakázek a expedici věnujeme maximální péči, se i nám někdy stane, že uděláme chybu. Pokud na ni narazíte, bez prodlení nás kontaktujte a my už uděláme vše pro to, abychom problém vyřešili co nejrychleji a k vaší maximální spokojenosti.
Také prosím věnujte pozornost při přebírání zboží od dopravce a v případě zjevného poškození obalu, zásilku nepřebírejte a obratem nás kontaktuje.

VELKOOBCHODNÍ PODMÍNKY

Velkoobchodní podmínky - darkovevino.eu

Společnost: Vínko Limbach s.r.o, Cintorínska 660/7A, 90091 Limbach, SK, IČO: 53521609


Minimální velkoobchodní odběr prostřednictvím velkoobchodu www.darkovevino.eu je ve výši 1620 Kč bez DPH.
Velkoobchodní nákup zboží prostřednictvím velkoobchodu Darkovevino.eu mohou provádět podnikatelé a právnické osoby bez omezení, za předpokladu,že se budou řídit níže uvedenými obchodními podmínkami

Velkoobchodní ceny jsou zobrazeny po registraci v systému www.darkovevino.eu a po odsouhlasení naším správcem.Odsouhlasení přístupu do systému www.darkovevino.eu probíhá od pondělí do neděle od 10:00 do 22:00.


1. www.darkovevino.eu se zavazuje dodat zboží k odběrateli na adresu, kterou odběratel uvede při registraci, případně vyplnění objednávky. V případě, že www.darkovevino.eu nebude moci zboží z technických nebo jiných důvodů odběrateli dodat, bude odběratele neprodleně o této skutečnosti informovat.


2. Vínko Limbach s.r.o. provozovatel www.darkovevino.eu se zavazuje dodat objednané zboží odběrateli do 7 dnů od objednání zboží, od úhrady / při platbě předem / za předpokladu, že objednané zboží je zobrazeno na www.darkovevino.eu "skladem". V případě, že se dodací lhůta objednaného zboží prodlouží, například z důvodu nedostatku zboží na skladě, případně pokud je uvedeno, že zboží je na objednávku, budeme o této skutečnosti odběratele neprodleně informovat.


3. Ke každému zboží zakoupenému na www.darkovevino.eu je při jeho dodání odběrateli přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako daňový a záruční doklad.


4. Platba přes internet banking není časově limitovaná, avšak objednávka bude zpracována až po zúčtování platby. V případě, že úhrada nebude provedena včas, odběratel se vystavuje riziku, že dané zboží již nebude k dispozici. Objednávky neuhrazené do 30 dnů od objednání budou stornovány.


5. Po odeslání objednávky bude na Vaši e-mailovou adresu zaslána informace o přijetí objednávky. Po ověření objednávky Vám budou průběžně zasílány údaje o průběhu vybavení, o výsledné ceně zásilky a o odeslání zásilky. V případě, že nedostanete tyto informace, zkontrolujte si nevyžádanou poštu ve Vaší schránce, případně přímo na poštovním serveru u Vašeho poskytovatele e-mailové služby. Také si zkontrolujte, zda jste zadali správnou e-mailovou adresu, případně zda vaše e-mailová schránka není plná. Toto jsou nejčastější případy, proč nedostanete potvrzení o objednávce. V případě, že vše bylo zadáno správně, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.


6. Při dodání si odběratel musí zboží vizuálně zkontrolovat ihned při převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, je-li na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplný.


7. V případě uplatnění reklamace později, platí obvyklý reklamační postup stanovený v reklamačním řádu.


8. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, nevhodným skladováním (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, ...), nebo pokud byl převeden zásah do výrobku. Ze záruky jsou také vyňaty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným napájecím napětím.


9. Uváděné ceny přepravy jsou platné v rámci Česka. Poštovné do zahraničí jsou kalkulovány zvlášť.

Reklamace a vrácení zboží

I přesto, že realizaci zakázek a expedici věnujeme maximální péči, se i nám někdy stane (maximálně jednou za 10 let :)), že uděláme chybu. Pokud na ni narazíte, bez prodlení nás kontaktujte a my už uděláme vše pro to, abychom problém vyřešili co nejrychleji a k vaší maximální spokojenosti.
Také prosím věnujte pozornost při přebírání zboží od dopravce a v případě zjevného poškození obalu, zásilku nepřebírejte a obratem nás kontaktuje.

Závěrečná ustanovení platné pro maloobchod a velkoobchod

1. Odběratel nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešit především smírnou cestou; v případě, že smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou obrátí se na věcně a místně příslušný soud podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb. SR, ve znění pozdějších předpisů).

3. Pokud má odběratel sídlo nebo místo podnikání mimo území Slovenké republiky, pak se smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 37e zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním (zák. Č. 97/1963 Sb. SR ve znění pozdějších předpisů) je na řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy příslušný slovenský soud.

4. Pokud má odběratel sídlo nebo místo podnikání mimo území ČR avšak v rámci EU, pak se smluvní strany dohodly v souladu s ust. oddílu 7 článku 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, je na řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy příslušný slovenský soud.

5. Tyto OP jsou zpracovány v souladu s příslušnými ust. OBZ, OZ, zákonem o ochraně spotřebitele (zák. Č. 250/2007 Sb., Ve znění pozdějších předpisů), zákonem o elektronickém obchodu (zák. Č. 22/2004 Sb ve znění pozdějších předpisů), jakož i zákonem o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji (zák. č. 108/2000 Zz ve znění pozdějších předpisů), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými v Slovenskej Republiky.

 

Ochrana osobních údajů

 

1.  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů GDPR - bod 4. OP Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH OZNÁMENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. Cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

3. DORUČOVÁNÍ
 Kupujícímu může být doručovány na elektronickou adresu kupujícího.
 

4. Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

 

 

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu dotčených osob pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobních údajů
 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Vínko Limbach s.r.o. (dále jen "správce").
2. Kontaktní údaje správce jsou následující: Cintorínska 7 / A, 90091 Limbach, Slovensko, IČO: 53521609,
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů
 

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dáván tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení").
 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.
2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 

 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH DAT
 

1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT
 

1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o. (Provozovatel ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (Správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (Zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), Google Ireland Limited (správce reklamního prostředí google adwords a google analitics), GLS s.r.o., Packeta s.r.o. (přepravce objednávek, EASY START s.r.o. (účetní společnost).
 

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 

1. Za podmínek stanovených nařízením máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 

2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat na emailu info@darkovevino.eu
 

3. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je porušována nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u kontrolního úřadu.
 

4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonnou či smluvní požadavkem a ani není požadavkem, která je nutná k uzavření smlouvy.
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 5. 2018 na eshopu www.darkovevino.eu

 

 

Dárkové víno se zlatem

MmE4ZT